Výpis šablon TaxEditu

změněných ode dne 1.12.2018

Vyhledat šablony:
Změněné od data: Také šablony beze změn
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov FO zo závislej činnosti (ZAVYPO18SK) 1.000 27.12.2018
1.000   Vytvorené pre TaxEdit 3.12
Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období (ZAVYPO14) 1.042 11.12.2018
1.042   Vzor 23 pro rok 2018
Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti (ZAPOZD18SK) 1.001 10.01.2019
1.001   přidán ř. 13
Jazyková knihovna (ZAPOZD18_I.DLL) 0.0.0.2 21.12.2018
0.0.0.2   Pro rok 2019
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň za zdaňovací období (ZAPOZD18) 1.001 21.12.2018
1.001   Vzor č. 27
Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou (ZAOZPL19) 1.002 28.06.2019
1.002   Export pro elektronický formulář
1.001   Úpravy
1.000   Nový vzor č. 15
Formuláre FR SR (ZAOZPL18SK) 1.003 11.01.2019
1.003   Pro rok 2019
Komponenty importu XML (XPARSEDPPDP8.INCF) 1.07 31.07.2019
1.07   Oprava importu výkazů 2018, neplatný řádek 20 se nyní přeskakuje
1.06   Oprava importu ř.230, pokud nesouhlasí součet sl4 v tabulce ztrát s částkou CELKEM.
1.05   Oprava importu obecné sumační strany VetaR
1.04   Při importu se dopočte a nastavuje pole Účetní odpisy, pokud je řádek 50 nebo 150 nenulový
1.03   Oprava kontroly data ZO v tabulce ztrát
1.02   Kontrola vailidního data počátku a konce ZO v němž vznikla ztráta
1.01   Uprava hlášení sumačních stran importovanch z XML
1.00   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
Komponenty importu XML (XPARSEDPFDP5.INCF) 1.01 26.11.2019
1.01   Oprava načtení tabulky činností.
1.00   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
Komponenty importu XML (XPARSEDNEDP4.INCF) 1.013 14.11.2019
1.013   Optimalizace rychlosti
1.012   Oprava načtení vět VetaA , VetaC
1.011   Odebrání logových záznamů
1.01   Oprava importu pokud jen jeden záznam v XML
1.00   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
Include pro filtry (XMLSK.INCF) 1.23 02.01.2019
1.23   Doplnění funkcí pro práci s konzolou při exportu do XML
Export pro elektronické podání SK (XMLSK.EXP) 3.514 26.11.2019
3.514   Technická změna
3.513   Export data v Priloze 3 DPFOB18SK (XML i FDF) Export data DDP
3.512   Odstraněn debug
3.511   Oprava dpfoB18SK do XML při více dětech
3.51   Oprava exportu DPFOB 18
3.509   Oprava exportu FDF , Prehlad 2019 potvrdenie
3.508   Oprava exportu FDF Hlasenie2018, Prehlad 2019
3.507   Doplněni exportu Hlasenie2018, Prehlad 2019
3.506   Oprava exportního filtru DPFOA r.84
3.505   Oprava exportního filtru DPFOA
3.504   DPPO, DPFO A/B 2018 export XML/FDF
3.503   Všeobecné podanie
Filtr XML input (XMLPARSSK.XFLT) 1.6325 13.03.2019
1.6325   Import data v příloze 3 DPFOB18SK
1.6324   Doplnění importu Hlasenie18 prehlad19
1.6323   Doplnění importu DPPO, DPFO A/B 2018
Filtr XML input (XMLPARSER.XFLT) 4.652 03.12.2019
4.652   Oprava importu XML DSIL, nastavení kodu osvobození vozidla
4.651   Registrace DPH,PO,FO - oprava nastavení zástupce PO, FO
4.65   Registrace DPH, oprava importu VetaE, registrace v jiném státě EU
4.64   MSZXX import 12 měsíců hlavní nebo vedlejší komplet zatrhává všechny měsíce
4.63   Lothaz19, změna pořadí načtení řádku 518-519 oddíl E
4.62   Spotřební daň §57 od ledna 2019, import XML
4.61   Oznámení plátce dle §38da
4.60   Import LotHaz19
4.59   Změna importního filtru pro Oznámení o nástupu do záměstnání
4.58   Technická změna, import vzoru 21 DPH
4.57   v DzP informace o sestaviteli lepší import žádosti o vrácení přeplatku v DPFOB
4.56   Lepší odhad období při importu DPPDP8 z EKONOM
4.55   Oznámení zaměstnavatele, když je v XML uvedeno prázdné narození, taxEdit je dopočte z RČ
4.54   XML DPH změna pole Verze na XML+ import PROHLSSZ kód
4.53   Uprava importu DPPDP8 o pomocné struktury KATUJ
4.52   Oprava nactení typu zástupce pro vyučtování závislé/srážkové
4.51   Doplnění importu DPPO 18 o kategorii učetní jednotky
4.50   Oprava importu učtu v přiznání nemovitých věcí
4.49   Oprava importu DPFO18/Výkazy
4.48   Oprava importu DPFO18/Výkazy
4.47   MSZ18, DPFO18
4.46   Doplnění importu DPPDP8 o atribut Kat_uj
4.45   Doplnění kontroly do importu Nempri18
4.44   Vyučtování srážkové/závislé oprava nastavení zdaň. Období
4.43   Daň silniční 2019
Filtr XML input (XMLPARSER.PROG) 0.28 09.12.2019
0.28   technicka změna
0.27   technicka změna
0.26   doplnění DDI filtru pro DPPDP8, DPFD5, OSVC
0.25   technická změna
0.24   technická změna
0.23   Změna načtení z Ares (jmeno, příjmení pokud je vedeno jen obchodní jmeno)
0.22   Načtení ARES, doplnění nastavení Jmeno/Příjmení pokud Cizinec, nebo FO, ale v registrech je udaj pouze v Obchodní jméno
0.21   Načtení ARES, doplnění nastavení doplňku názvu společnosti (SE)
0.20   Načtení ARES, oprava získání FÚ
Filtr XML input (XMLPARSER.PROG) 0.23 25.10.2019
0.28   technicka změna
0.27   technicka změna
0.26   doplnění DDI filtru pro DPPDP8, DPFD5, OSVC
0.25   technická změna
0.24   technická změna
0.23   Změna načtení z Ares (jmeno, příjmení pokud je vedeno jen obchodní jmeno)
0.22   Načtení ARES, doplnění nastavení Jmeno/Příjmení pokud Cizinec, nebo FO, ale v registrech je udaj pouze v Obchodní jméno
0.21   Načtení ARES, doplnění nastavení doplňku názvu společnosti (SE)
0.20   Načtení ARES, oprava získání FÚ
Filtr XML input (XMLPARSCZ.XFLT) 1.00 30.04.2019
Nebyly nalezeny žádné položky. Zkuste prosím starší datum nebo jinak zmírněte vyhledávací podmínky.

Include pro filtry (XML.INCF) 2.281 09.12.2019
2.281   Oprava nastavení volby "Exportovat do XML" na sumační straně.
2.28   Oprava nastavení volby "Exportovat do XML" na sumační straně u důvodů pro dodat. podání.
2.27   Doplnění exportního typu Xdic20 pro DIČ s délkou 20znaků
2.26   Oprava exportu obecné sumační strany, číslování v rámci VetaR
2.25   Oprava exportu tabulky zástupce, pokud Název pravnické osoby obsahoval znak AND, tak se nesprávně do XML zakodoval
2.24   Zohlednění volby "Rozpisové strany při importu XML označovat pro export"
2.23   Doplnění funkce UCET14 o zrušení netisknutelných znaků v čísle učtu
2.22   Oprava funkce UCET14
2.21   Doplnění funkcí pro alerty
2.20   Oprava funkce pro zápis učtu do XML
Přehled pro Zaměstnaneckou pojištovnu Škoda (VZPS18) 1.000 11.01.2019
1.000   Pro program 3.12
Přehled OSVČ pro Revírní bratrskou pokladnu (VZPRBP18) 1.000 11.01.2019
1.000   Pro program 3.12
Přehled OSVČ pro Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (VZPO18) 1.000 11.01.2019
1.000   Pro program 3.12
Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR (VZPMV18) 1.000 11.01.2019
1.000   Pro program 3.12
Přehled OSVČ pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu (dříve Českou národní) (VZPCP18) 1.000 11.01.2019
1.000   Pro program 3.12
Přehled OSVČ pro VZP (VZP18) 1.000 11.01.2019
1.000   Pro program 3.12
Pokyny k vyplnění Přehledu OSVČ pro VZP (VZP14.CHM) 2019.01.15 13:59 15.01.2019
2019.01.15 13:59   ZP18
2019.01.11 13:53   MSZ18
Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčnícho daňového bonusu podle § 38i odst. 4 a 5 zákona (VYUZFP412) 1.044 13.02.2019
1.044   Oprava inivalue obdobi
Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (VYUZFP12) 1.044 13.02.2019
1.044   Oprava inivalue období
Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v §2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (VYUZFML16) 1.04 14.02.2019
1.04   Obdobi INIT nastaveno pro rok 2018
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (VYUZF12A) 1.053 17.01.2019
1.053   Oprava textu u pole 01c
1.052   Změna pro období 2018/2019
1.051   Změna pro období 2018/2019
Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (VYUZF12.CHM) 2019.08.07 13:10 07.08.2019
2019.08.07 13:10   Pokyny pro nové vzory ČSSZ
2019.03.28 13:20   Pokyny Mfin 5478 - vzor č. 15
2019.03.13 14:44   Pokyny MFin 5460 - vzor č. 26 a 27
2019.01.18 14:18   Aktualizace pokynů k formuláři Vyyuzf pro rok 2018/9
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (VYUZF12) 1.053 17.01.2019
1.053   Oprava textu u pole 01c
1.052   Změna pro období 2018/2019
1.051   Změna pro období 2018/2019
Export pro elektronické podání - vyučtování daně ze závislé činnosti (VYUZF.EXP) 2.57 08.07.2019
2.57   Technická změna
2.56   Oznámení plátce dle §38da
2.55   Doplnění kontroly vyplnění přil. 2 k Vyučtování závislé - Kod státu daňové rezidence.
2.54   Oprava exportu specializovaneho UzP
2.53   Oprava kontroly názvu obce u Přil.1 Vyučtování závislé
2.52   Oprava zavybon, kontrola mesíce jen u měsíční žádosti
2.51   Vyučtování závyslé, oprava kontroly vyplnění části II
2.50   Vyučtování závyslé, oprava kontroly vyplnění části II
2.49   Doplnění vyučtování závyslé/srážkové o období 2018/2019
2.48   Hlášení plátce §38d ,oprava kontroly kodu státu dan.rezidence
Export pro elektronické podání - vyučtování daně ze závislé činnosti (VYUZF.EXP) 2.48 07.12.2018
2.57   Technická změna
2.56   Oznámení plátce dle §38da
2.55   Doplnění kontroly vyplnění přil. 2 k Vyučtování závislé - Kod státu daňové rezidence.
2.54   Oprava exportu specializovaneho UzP
2.53   Oprava kontroly názvu obce u Přil.1 Vyučtování závislé
2.52   Oprava zavybon, kontrola mesíce jen u měsíční žádosti
2.51   Vyučtování závyslé, oprava kontroly vyplnění části II
2.50   Vyučtování závyslé, oprava kontroly vyplnění části II
2.49   Doplnění vyučtování závyslé/srážkové o období 2018/2019
2.48   Hlášení plátce §38d ,oprava kontroly kodu státu dan.rezidence
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob (VYUSRP11) 1.103 31.01.2019
1.103   Úpravy pro rok 2018
Vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou právnickým i fyzickým osobám (VYUSR_V15A) 1.047 08.01.2019
1.047   Změna pro rok 2019
1.046   Změna pro rok 2019
Vyúčtování daní z příjmů vybíraných srážkou právnickým i fyzickým osobám (VYUSR_V15) 1.047 08.01.2019
1.047   Změna pro rok 2019
1.046   Změna pro rok 2019
Žádost o vrácení přeplatku na dani (VRAPRE) 2.374 25.04.2019
2.374   Zápis FÚ do databáze
Přehled OSVČ pro Vojenskou ZP (VOZP18) 1.000 11.01.2019
1.000   pro program 3.12
Filtr exportu výkazů 99 do textového souboru (UCPOD.EXP) 3.11 26.11.2019
3.11   Technická změna
Include pro filtry (TRF.INCF) 1.96 26.11.2019
1.96   Doplnění funkce pro čtení udajů z Dnemb
1.95   Hlášení přenosu částek do SSZ -ošteřeno pomocné pole v DDAP DPFOB
1.94   DATAEKOLOG oprava nastavení předčíslí učtu
Include pro filtry (TRF.INCF) 1.94 20.12.2018
1.96   Doplnění funkce pro čtení udajů z Dnemb
1.95   Hlášení přenosu částek do SSZ -ošteřeno pomocné pole v DDAP DPFOB
1.94   DATAEKOLOG oprava nastavení předčíslí učtu
(TEMPLATE-VYKAZY2018.XLSM.DAT) 2019.06.27 11:28 27.06.2019
2019.06.27 11:28   Změna v hlídání časového rozlišení C vs D
2019.01.25 16:13   Změna ve vzorci v X řádku VK
2018.08.16 13:32   Vytvořeny filtry pro TaxEdit 312
(TEMPLATE-DPHKH16.XLSM.DAT) 2019.09.25 14:36 25.09.2019
2019.09.25 14:36   Změna tabulka A4/B2 , oprava nedobytnych pohledavek, přidání kodu P
2019.02.01 12:52   Povolen rok 2019
Jazyková knihovna pro rozpisovou stranu (TEMPLATE_I.DLL) 0.0.0.6 09.01.2019
0.0.0.6   Změna cizojazyčných textů
Universální tabulková příloha ke všem šablonám TaxEditu (TEMPLATE.TMPL) 1.257 09.01.2019
1.257   Jazyky
Knihovny pro spolupráci s aplikacemi a XML Support pro TaxEdit (TAXINJA.DLL) 0.0.0.1 02.01.2019
0.0.0.1   Uvolněno pro verzi 3.12
Ovládací program (TAXEDIT.OPTS) 3.202 16.09.2019
3.202   Technicka změna
3.201   Technicka změna
3.200   Přidána volba: Rozpisové strany při omportu XML označovat pro export
3.199   Volba předpočítání pojistného
(TAXAUTAD.XDB) 3012 02.01.2019
3012   Osobní elektromobil
(STATY_SK.XDB) 3010 02.01.2019
3010   Preferenčný stlpec
3009   Preferenčný stlpec
(STATY.XDB) 3008 02.01.2019
3008   Preference států
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (STARTINFO.PROG) 0.02 11.01.2019
0.02   Oprava TaxEdit.ini
Žádost OSVČ (SSZZOSVC18) 1.001 07.08.2019
1.001   Vzor V/2019 pro rok 2019
Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele (SSZSZZOSVC18) 1.002 07.08.2019
1.002   Vzor V/2019 pro rok 2019
(SSZ.XDB) 3012 27.03.2019
3012   Opraveny adresy, Děčín, Jihlava Trutnov
Export pro elektronické podání - formuláře pro ČSSZ (SSZ.EXP) 1.681 14.08.2019
1.681   PVPOJ16 verze 2019.0
1.680   Doplněna kontrola vyplnění hlavní/vedlejší činnosti
1.679   sszszz18 oprava exportu do XML
1.678   Import kódu zahraničního pojištění v Prihl SSZ
1.677   MSZ18
1.676   MSZ18
1.675   MSZ18
Pokyny k vyplnění přiznání ke spotřební dani (SPOTREBNI.CHM) 2019.09.26 11:20 26.09.2019
2019.09.26 11:20   Technická změna verze
2019.09.17 13:52   Aktualizováno poučení k ekologickýcm daním a dani z tabákových výrobků
2019.04.03 08:59   SPD § 57
2019.02.26 12:26   Aktualizováno Poučení k formuláři
2019.02.22 10:24   Pokyny pro přiznání ke spotřební dani
Slovenské Filtry (SLOV01SK.TRF) 1.051 24.04.2019
1.051   Filtr na Příkaz k úhradě OznaLek16ask
Seznam šablon formulářů TaxEditu (SHDS.INI) 6.09995 05.11.2019
6.09995   Odkaz na HTML doumentac
6.09994   DPHKH změna šablony XLS, nové formuláře ČSSZ
6.09991   PVPOJ16 - verze 2019.0
6.0999   Nové vzory ČSSZ
6.0997   Obecný název u PORTAL12 - podání pro EPO
6.0996   PO za část roku 2019
6.0995   Přiznání k dani z hazardních her
6.0994   url Teamviveru změna na download.taxedit.cz
6.0993   certifikát DIS.CSSZ.2020 - změna odkazu
6.0992   certifikát DIS.CSSZ.2020
6.099   DPH
6.0991   Loterie, povoleno pro rok 2019
6.098   DPH vzor 21
6.097   DPH vzor 21
6.098   DPH vzor 21
6.097   DPH vzor 21
6.096   Vrácení SPD z minerálních olejů
6.095   Formulář Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
6.094   Formulář Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
6.093   Technická změna
6.092   Změna pro E-daně
6.090   Prelhed transakcií SK
6.091   Prehlad transakcií so závislými osobami
6.090   Prelhed transakcií SK
6.089   Nový vzor formuláře dspol14.shd
6.088   Parametry EDane SK
6.087   DnabNem19
6.086   Vybraná účetní jednotka, záloža aktuální 2019
6.085   Vybraná účetní jednotka, záloža aktuální 2019
6.083   Změna data výkazů v XLS
6.081   Oznámení plátce ÚP 2018
6.080   Slovenské DPFOB18
6.078   Texty účetních jednotek v nové sekci
6.076   Texty účetních jednotek
6.079   Texty účetních jednotek v nové sekci
6.076   Texty účetních jednotek
6.071   Technická změna
6.070   Technická změna
Seznam šablon formulářů TaxEditu (SHDS.INI) 6.074 09.01.2019
6.09995   Odkaz na HTML doumentac
6.09994   DPHKH změna šablony XLS, nové formuláře ČSSZ
6.09991   PVPOJ16 - verze 2019.0
6.0999   Nové vzory ČSSZ
6.0997   Obecný název u PORTAL12 - podání pro EPO
6.0996   PO za část roku 2019
6.0995   Přiznání k dani z hazardních her
6.0994   url Teamviveru změna na download.taxedit.cz
6.0993   certifikát DIS.CSSZ.2020 - změna odkazu
6.0992   certifikát DIS.CSSZ.2020
6.099   DPH
6.0991   Loterie, povoleno pro rok 2019
6.098   DPH vzor 21
6.097   DPH vzor 21
6.098   DPH vzor 21
6.097   DPH vzor 21
6.096   Vrácení SPD z minerálních olejů
6.095   Formulář Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
6.094   Formulář Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí
6.093   Technická změna
6.092   Změna pro E-daně
6.090   Prelhed transakcií SK
6.091   Prehlad transakcií so závislými osobami
6.090   Prelhed transakcií SK
6.089   Nový vzor formuláře dspol14.shd
6.088   Parametry EDane SK
6.087   DnabNem19
6.086   Vybraná účetní jednotka, záloža aktuální 2019
6.085   Vybraná účetní jednotka, záloža aktuální 2019
6.083   Změna data výkazů v XLS
6.081   Oznámení plátce ÚP 2018
6.080   Slovenské DPFOB18
6.078   Texty účetních jednotek v nové sekci
6.076   Texty účetních jednotek
6.079   Texty účetních jednotek v nové sekci
6.076   Texty účetních jednotek
6.071   Technická změna
6.070   Technická změna
Seznam šablon formulářů TaxEditu (SHDS.DAT) 19.1012 05.11.2019
19.1012   Vytvořeno pro TaxEdit 3.13
19.1011   Vytvořeno pro TaxEdit 3.13
Sestavy (SESTAVA.SES) 3045 02.01.2019
3045   Zálohy - DzP a DSil v aktuálním roce
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle §57 (S57_19) 1.001 05.12.2019
1.001   Ve sloupci 4 povoleny 2 desetinná místa
1.000   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle §15 (S15_19) 1.000 24.09.2019
1.000   vzor č. 2
Zrušení registrace (REGZRUS14) 1.007 30.01.2019
1.007   Vzor č. 4
1.006   Oprava v rozpisové tabulce
1.005   Vzor č. 3
Změna registrace - univerzální (REGZMENA14) 1.061 25.09.2019
1.061   Úprava tisku e-příloh
1.060   Oprava v rozpisové tabulce
1.059   Vzor č.6
Příloha k přihlášce k registraci (REGPZV15) 1.002 24.01.2019
1.002   Oprava v rozpisové tabulce
Přihláška k registraci právnických osob - univerzální (REGP14) 1.0394 25.09.2019
1.0394   Úprava tisku e-příloh
Pokyny k formulářům k registracím (REGISTRACE.CHM) 2019.01.30 14:10 30.01.2019
2019.01.30 14:10   Technická změna verze
2019.01.29 14:04   Aktualizace
2019.01.24 13:09   Aktualizovány pokyny k Oznámení o změně registračních údajů a k Žádosti o zrušení registrace
Export pro elektronické podání - vyučtování daně ze závislé činnosti (REGISTR.EXP) 1.911 04.10.2019
1.911   Oprava exportu Registrace DPH, VetaE, registrace v jiném státě EU
1.91   Oprava exportu Registrace DPH, VetaE, registrace v jiném státě EU
1.90   Opravy exportů IRSRxx
1.89   Oprava exportu specializovaneho UzP
Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální (REGF14) 1.133 25.09.2019
1.133   Úprava tisku e-příloh
1.132   Oprava v rozpisové tabulce
Registrácia právnických osôb (REGDP19SK) 1.000 07.01.2019
1.000   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (RECALCCOLUMNS.PROG) 0.06 09.12.2019
0.06   korekce kódu KU
0.05   Oprava zápisu hodnoty bool do DB
0.04   Změna FU poplatníka jeho přetažením v sestave Poplatníci dle FU
0.03   Změna FU poplatníka jeho přetažením v sestave Poplatníci dle FU
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (RECALCCOLUMNS.PROG) 0.03 12.06.2019
0.06   korekce kódu KU
0.05   Oprava zápisu hodnoty bool do DB
0.04   Změna FU poplatníka jeho přetažením v sestave Poplatníci dle FU
0.03   Změna FU poplatníka jeho přetažením v sestave Poplatníci dle FU
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (PROHL17) 1.002 17.01.2019
1.002   Aktivita ve druhém oddílu
Hromadné oznámení zaměstnavatele pro VZP (PRIHLZP17) 1.004 08.01.2019
1.004   Nové logo RBP pro rok 2019
Oznámení o nástupu do zaměstnání (PRIHL09) 1.1793 25.02.2019
Nebyly nalezeny žádné položky. Zkuste prosím starší datum nebo jinak zmírněte vyhledávací podmínky.

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách (PREVYPODA15) 1.010 05.08.2019
1.010   Změna pojistného od 1.7. 2019
1.009   Pro rok 2019
Ovládací program (PREVODY32.EXE) 3.2.0.55 02.12.2019
3.2.0.55   Úprava řešební chyby DB BOF
3.2.0.54   Auto WalkThrough 3.x
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (PREHTRANS18SK) 1.000 13.03.2019
1.000   Vytvorené pre TaxEdit 3.12
Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) (PREHLEDZAM12) 1.091 11.12.2018
1.091   Verze pro rok 2018
FDF vzory dokumentů (PREHLAD2019_POTVRDENIE.PDF) 2019.01.31 09:40 31.01.2019
2019.01.31 09:40   PDF podklad pro FDF tisk
FDF vzory dokumentů (PREHLAD2019.PDF) 2019.01.31 09:40 31.01.2019
2019.01.31 09:40   PDF podklad pro FDF tisk
Přehled plateb od roku 2003 (PREHLAD19SK) 1.000 27.12.2018
1.000   Vytvorené pre TaxEdit 3.12
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (PPPZ14) 1.007 01.02.2019
1.007   Pro rok 2019
1.006   Nové logo RBP pro rok 2019
Oznámení zaměstnavatele o plnění povinnosti zaměstnávat občany se ZTP (POTVRZP19) 1.001 09.12.2019
1.001   Změna typu pole
1.000   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
Potvrzení o zdanitelných príjmech ze závislé cinnosti plynoucích na základe dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona c. 586/1992 Sb. a o sražené dani vybírané srážkou (POTVRSRAZ18) 1.001 05.02.2019
1.001   Přepočet pojistného a daně
Portál 06 - DIS, plná moc (PORTAL12) 1.02994 29.04.2019
1.02994   Zapisuje D.I.S u popaltníka výměna číselníku FÚ
1.02993   Změna textu u FÚ
1.02992   Oprava textu v plné moci k nahlížení
Portál 06 - DIS, plná moc (PORTAL12) 1.02992 10.12.2018
1.02994   Zapisuje D.I.S u popaltníka výměna číselníku FÚ
1.02993   Změna textu u FÚ
1.02992   Oprava textu v plné moci k nahlížení
Export pro elektronické podání - DIS a plná moc (PORTAL.EXP) 1.68 09.12.2019
1.68   Oprava URL odkazu ve formuláři MPSV: Ohlášení plnění povinného podílu osob se ZP
1.67   CBC OHL, změna délky DIČ ve větě A/B na 20znaků
1.66   Oznaza 17 doplnění exportu pro rok 2019
(PERSONS.XDB) 3024 02.01.2019
3024   Připraveno pro verzi programu 3.12
Oznámení zaměstnavatele o plnění povinnosti zaměstnávat občany se ZTP (OZNAZA17) 1.001 22.01.2019
1.001   Pro rok 2018
Formuláre FR SR (OZNAPL17SK) 1.003 10.01.2019
1.003   povolen rok 2018
Formuláre FR SR (OZNALEK16ASK) 1.003 11.01.2019
1.003   Pro rok 2018
Filtry ostatní (OTHER18.TRF) 1.00 11.01.2019
1.00   Vytvořeno pro TaxEdit 3:12
Filtry ostatní (OTHER15.TRF) 1.03 01.02.2019
1.03   Smazán nepotřebný filtr
Filtry ostatní (OTHER14.TRF) 1.06 01.02.2019
1.06   Filtr PPPZ včetně údajů
Filtry ostatní (OTHER12.TRF) 1.20 05.02.2019
1.20   Oprava filtru srážkové na další období
1.19   Oprava filtru pro přílohu. 1 vyučtování srážkové
Filtry ostatní (OTHER10.TRF) 1.1991 30.09.2019
1.1991   Oznámení § 38da - opraveno načítání FO/PO do Žádosti o vystavení potvrzení
1.199   Oznámení § 38da - filtr do nového formuláře
1.198   Oznámení § 38da - zaozpl19
Filtry ostatní (OTHER08.TRF) 1.29 17.05.2019
1.29   Filtr na Príkaz k úhrade - splatnost
1.28   Filtr na Príkaz k úhrade na dalšie obdobie SK kvartálne preddavky
1.27   Filtr na Príkaz k úhrade na dalšie obdobie SK
1.26   Filtr na Přehled o výši pojistného včetně hodnot
Filtry ostatní (OTHER07.TRF) 1.24 01.02.2019
1.24   Daňové bonusy 2019
Všeobecné podanie pre DS (OBEPISSK) 1.000 27.12.2018
1.000   Vytvorené pre TaxEdit 3.12
Export pro elektronické podání - obecné písemnosti (OBEPIS.EXP) 1.71 10.05.2019
1.71   Oprava exportu specializovaneho UzP
Katastr - ceny pozemků v katastrálních územích (NEMPAR6.DAT) 2019.04.03 09:32 04.04.2019
2019.04.03 09:32   Doplňky MFČR z 24.3.2019
2019.01.14 11:34   Doplňky MFČR 13.1.2019
2019.01.01 12:37   Zveřejněno MFČR pro 2019
Katastr - ceny pozemků v katastrálních územích (NEMPAR12.DAT) 2019.01.01 12:38 02.01.2019
2019.01.01 12:38   Doplnění zveřejněné MFČR 2019/01
Katastr - ceny pozemků v katastrálních územích (NEMPAR11_4.DAT) 2019.01.01 12:38 02.01.2019
2019.01.01 12:38   Revize koeficientů ukončených 2018
Katastr - ceny pozemků v katastrálních územích (NEMPAR11_3B.DAT) 2019.01.02 08:39 02.01.2019
2019.01.02 08:39   Revize koeficientů ukončených 2018
Katastr - ceny pozemků v katastrálních územích (NEMPAR11_3A_STA.DAT) 2019.04.03 09:33 04.04.2019
2019.04.03 09:33   Doplňky MFČR 24.3.2019
2019.01.14 11:34   Doplňky MFČR 13.1.2019
2019.01.01 12:38   Revize koeficientů ukončených 2018
Katastr - ceny pozemků v katastrálních územích (NEMPAR11_3A_JEDN.DAT) 2019.04.03 09:32 04.04.2019
2019.04.03 09:32   Doplňky MFČR 24.3.2019
2019.01.14 11:34   Doplňky MFČR 13.1.2019
2019.01.01 12:38   Zveřejněno MFČR pro 2019
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (NEMOVIMP.PROG) 0.08 09.12.2019
0.08   technická změna
0.07   technická změna
0.06   technická změna
0.05   Doplnění progresu zpracování dat importu
0.04   technická změna
0.03   technická změna
0.02   Doplnění sloupcu do importu
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (NEMOVIMP.PROG) 0.02 16.01.2019
0.08   technická změna
0.07   technická změna
0.06   technická změna
0.05   Doplnění progresu zpracování dat importu
0.04   technická změna
0.03   technická změna
0.02   Doplnění sloupcu do importu
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (NEMOVCALC.PROG) 0.04 09.12.2019
0.04   korekce kodu KU
0.03   Oprava chyby výpočtu osvobození
0.02   Doplnění sloupcu do importu
(NEMOV.XDB) 3017 02.01.2019
3017   Připraveno pro verzi programu 3.12
Souhrné hlášení a Následné souhrnné hlášení k DPH (CZ-EN) (NAHLAS10) 1.1991 01.02.2019
1.1991   Povolen rok 2019
Žádost zamestnance o vrácení preplatku na ZP a SP (MSZVRA16) 1.002 11.01.2019
1.002   Aktualizováno pro rok 2018
Přehled OSVČ pro správu sociálního zabezpečení (MSZ18) 1.001 28.03.2019
1.001   Opraven zápis do DB
1.000   Vytvořeny filtry pro TaxEdit 3.12
Ovládací program (MIGRATE.EXE) 1.0.0.23 28.12.2018
1.0.0.23   SQL Debug
Export pro elektronické podání - daň silniční (MFCR.EXP) 3.35 25.09.2019
3.35   Oprava exportu záloh u DSIL
3.34   Oprava exportu specializovaneho UzP
3.33   Doplnění kontroly Elekltromobilu (na vyplnění počtu náprav a hmotnosti)
3.32   Oprava kontroly SPZ
Export pro elektronické podání - daň silniční (MFCR.EXP) 3.32 04.01.2019
3.35   Oprava exportu záloh u DSIL
3.34   Oprava exportu specializovaneho UzP
3.33   Doplnění kontroly Elekltromobilu (na vyplnění počtu náprav a hmotnosti)
3.32   Oprava kontroly SPZ
Knihovny pro spolupráci s aplikacemi a XML Support pro TaxEdit (MAUTOMAT.DLL) 2.0.0.19 09.12.2019
2.0.0.19   Uvolněno pro verzi 3.12.0.102
2.0.0.18   Uvolněno pro verzi 3.12.0.102
Knihovny pro spolupráci s aplikacemi a XML Support pro TaxEdit (MAUTOMAT.DLL) 2.0.0.16 15.01.2019
2.0.0.19   Uvolněno pro verzi 3.12.0.102
2.0.0.18   Uvolněno pro verzi 3.12.0.102
Pokyny k přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (MAJETKOVE.CHM) 2019.04.05 12:59 05.04.2019
2019.04.05 12:59   Pokyny nabytí nemovitých věcí vzor č. 4
Filtry pro majetkové daně (MAJET06.TRF) 1.34 15.11.2019
1.33   Technická změna
1.32   Technicka změna
1.31   Technicka změna
Filtry pro majetkové daně (MAJET06.TRF) 1.33 30.04.2019
1.33   Technická změna
1.32   Technicka změna
1.31   Technicka změna
Filtry pro majetkové daně (MAJET02.TRF) 3.04 13.02.2019
3.04   Filtry pro Dnabnem19
3.03   Plnění kartotéky z dnabnem
Přiznání k odvodu z loterií (LOTHAZ19) 1.000 31.05.2019
1.000   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
Přiznání k odvodu z loterií (LOTHAZ17) 1.004 23.04.2019
1.004   Povolen rok 2019
Pokyny k vyplnění hlášení k záloze na odvod z loterií (LOTERIE12.CHM) 2019.05.31 12:11 31.05.2019
2019.05.31 12:11   Přiznání k dani z hazardních her
Export pro elektronické podání Loterie (LOTERIE.EXP) 1.15 25.07.2019
1.15   Lothaz19 export do xml - oprava exportu oddílu E, změna pořadí řádků 518-519
1.14   Lothaz19 export do xml
(KATUZ.XDB) 3617 02.01.2019
3617   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12.0.100
Hromadné oznámení zaměstnavatele pro VZP (HROZA14) 1.009 08.01.2019
1.009   Nové logo RBP pro rok 2019
FDF vzory dokumentů (HLASENIE18_4.PDF) 2019.01.31 10:08 31.01.2019
2019.01.31 10:08   Pdf podklad pro FDF tisk
FDF vzory dokumentů (HLASENIE18_3.PDF) 2019.01.31 10:08 31.01.2019
2019.01.31 10:08   Pdf podklad pro FDF tisk
FDF vzory dokumentů (HLASENIE18.PDF) 2019.01.31 10:08 31.01.2019
2019.01.31 10:08   pdf podklad pro pdf tisk
Hlásenie o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov a o zrazených preddavkoch (HLAS18SK) 1.000 27.12.2018
1.000   Vytvorené pre TaxEdit 3.12
Export pro elektronické podání na Celní Správu (GOVCS.EXP) 1.29 02.07.2019
1.29   Spotřební daň §57 od ledna 2019, export do XML - oprava číslování řádků
1.28   Spotřební daň §57 od ledna 2019, export do XML
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (FUNKCEDB.PROG) 0.06 09.12.2019
0.06   oprava funkce pro zápis dat do DB, vynuceny zapis do datoveho pole
0.05   oprava funkce "formatuj poznamku"
0.04   oprava funkce pro správu otevřených datasetů
0.03   funkce pro přidání vozidla do db
0.02   Vytvořeno pro TaxEdit 3.13
0.01   Vytvořeno pro TaxEdit 3.13
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (FUNKCE.PROG) 0.29 09.12.2019
0.29   technická změna
0.28   technická změna
0.27   technická změna
0.26   funkce pro období do DB
0.25   funkce pro zpracování čísla bankovního učtu
0.24   technická změna
0.23   technická změna
0.22   technická změna
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (FUNKCE.PROG) 0.22 28.12.2018
0.29   technická změna
0.28   technická změna
0.27   technická změna
0.26   funkce pro období do DB
0.25   funkce pro zpracování čísla bankovního učtu
0.24   technická změna
0.23   technická změna
0.22   technická změna
Funkce pro filtry (FUNKCE.INC) 2.111 14.11.2019
2.111   Technická změna
2.108   Technická změna
2.107   Technická změna
2.106   Funkce pro rok 2019
2.105   Posun roku v textu
2.104   Oprava načtení E- razitka
2.103   2.102 Určení KatUJ
2.102   2.102 Určení KatUJ
2.101   2.100 GetKatujText 2.101 Výkazy rozsah dele KatUJ
2.098   Oprava funkce Tisk
2.097   Doplnění data Velikonoc
2.096   Funkce pro individuální zástuoce
Include pro filtry (FUNC.INCF) 3.20 01.02.2019
3.20   Technicka změna
3.19   Doplnění funkcí pro alerty
3.18   Funkce pro hlášení SK chyb
3.17   Funkce pro přenos sumačních stran
Include pro filtry (FUNC.INCF) 3.17 19.12.2018
3.20   Technicka změna
3.19   Doplnění funkcí pro alerty
3.18   Funkce pro hlášení SK chyb
3.17   Funkce pro přenos sumačních stran
Funkce pro filtry (FUNC.INC) 1.76 16.09.2019
1.76   Technická změna kontroly uplatnění zvýhodnění na dítě
1.75   Technická změna kontroly uplatnění zvýhodnění na dítě
Funkce pro filtry (FUNC.INC) 1.75 15.07.2019
1.76   Technická změna kontroly uplatnění zvýhodnění na dítě
1.75   Technická změna kontroly uplatnění zvýhodnění na dítě
Filtry z přehledu Placení daní (FILLTAX.FDB) 1.37 06.03.2019
1.37   Zkrácený přehled o platbách
1.36   Zrušeno odřádkování za posledním řádekm plateb
1.35   Zkrácený přehled o platbách za rok 2018 - oprava filtru
1.34   Zkrácený přehled o platbách za rok 2018
Filtr silniční daně z kartotéky (FILLSIL.FDB) 3.85 26.11.2019
3.85   Technická změna
3.84   Oprava plnění tabulky záloh při sestavení daně silniční
3.83   Oprava zápisu vozidla pokud je uvedeno datum zápisu do TP
3.82   Nastavení měsíců osvobození u osvobození "f"
3.81   Technická změna
3.80   Plnění daně silniční 2019
Filtr daň z nemovitostí z kartotéky (FILLNEM.FDB) 3.84 22.11.2019
3.84   Technická změna pro program, 3.12.0.102, kdy se mění struktura db nemov.
3.83   Technická změna pro DAP 2014 a 2015
3.82   Zrušena definice LOGLIST
3.81   Oprava hlášení o spoluvlastnickém podílu
3.80   Uprava řazení, nemovitostí při plnění do formuláře
3.79   Uprava řazení, nemovitostí při plnění do formuláře
3.78   Plnění přiznání nemov. věcí 2019
Filtr daň z nemovitostí z kartotéky (FILLNEM.FDB) 3.83 20.05.2019
3.84   Technická změna pro program, 3.12.0.102, kdy se mění struktura db nemov.
3.83   Technická změna pro DAP 2014 a 2015
3.82   Zrušena definice LOGLIST
3.81   Oprava hlášení o spoluvlastnickém podílu
3.80   Uprava řazení, nemovitostí při plnění do formuláře
3.79   Uprava řazení, nemovitostí při plnění do formuláře
3.78   Plnění přiznání nemov. věcí 2019
(FILES.XDB) 3516 02.01.2019
3516   Připraveno pro verzi programu 3.12
3514   Připraveno pro verzi programu 3.12
(FILES.XDB) 3514 11.12.2018
3516   Připraveno pro verzi programu 3.12
3514   Připraveno pro verzi programu 3.12
Univerzální příkaz k úhradě (FEKUI.PROG) 0.017 08.07.2019
0.017   Oprava IKM KB formátu - datum splatnosti
0.016   Oprava IKM KB formátu
Univerzální příkaz k úhradě (FEKUI.PROG) 0.016 10.12.2018
0.017   Oprava IKM KB formátu - datum splatnosti
0.016   Oprava IKM KB formátu
Knihovny pro příkaz k úhradě (FEKSK_I.DLL) 0.0.0.1 22.03.2019
0.0.0.1   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
Příkaz k úhradě obecný pro všechny banky (FEKSK) 1.137 17.05.2019
1.137   nastavení splatnosti
1.136   Filtr na další období a jazykové verze
Evidenční list důchodového pojištění (ELDP09) 1.0807 11.06.2019
1.0807   Aktualizace Poučení pro rok 2019
Pokyny k vyplnění evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP.CHM) 2018.06.11 13:55 11.06.2019
2018.06.11 13:55   Aktualizováno pro rok 2019
Přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně zu elektřiny, pevných paiv a zemního plynu (EKOVRA19) 1.000 19.09.2019
1.000   Vzor č. 2
Export pro elektronické podání - daně z příjmu (DZPO18.EXP) 1.17 15.11.2019
1.17   Technická změna
1.16   Kontrola přiložených výkazů PDW proti nastavené vyhlášce ve formuláři DPPO
1.15   Technická změna
1.14   DPFO, doplnění kontroly čísla rozhodnutí KU
1.13   DPPO oprava exportu sumační strany k 3.řádku 5. Oddílu
1.12   Oprava exportu rozpisových stran do XML, doplnění popisných udajů pro datovou vetu VetaR
1.11   Oprava varování o nepřítomnosti přílohy DPFO , příloha pro poplatníky zamezující dvojí zdanění
1.10   Oprava exportu specializovaneho UzP
1.09   Export informace o sestaviteli do interní pomocné věty
1.08   Export informace o sestaviteli do interní pomocné věty
1.07   Export ř. 87a při neexistenci rozpisu §6
1.06   Odstraněno falešné hlášení o velikosti ÚJ (aktuální období vs údaje ze dvou minulých)
1.05   Doplnění DPPO exportu do XML o pomocne struktury pro katuj
1.04   Oprava kontroly DPFO výkaz, aktiva proti pasivům
1.03   Doplnění exportu DPPO 18 o kontrolu kategorie UJ
1.02   Doplnění exportu DPFO B 18
1.01   Doplnění exportu DPFO B 18
1.00   Pro program 3.12
Export pro elektronické podání - daně z příjmu (DZPO18.EXP) 1.16 10.07.2019
1.17   Technická změna
1.16   Kontrola přiložených výkazů PDW proti nastavené vyhlášce ve formuláři DPPO
1.15   Technická změna
1.14   DPFO, doplnění kontroly čísla rozhodnutí KU
1.13   DPPO oprava exportu sumační strany k 3.řádku 5. Oddílu
1.12   Oprava exportu rozpisových stran do XML, doplnění popisných udajů pro datovou vetu VetaR
1.11   Oprava varování o nepřítomnosti přílohy DPFO , příloha pro poplatníky zamezující dvojí zdanění
1.10   Oprava exportu specializovaneho UzP
1.09   Export informace o sestaviteli do interní pomocné věty
1.08   Export informace o sestaviteli do interní pomocné věty
1.07   Export ř. 87a při neexistenci rozpisu §6
1.06   Odstraněno falešné hlášení o velikosti ÚJ (aktuální období vs údaje ze dvou minulých)
1.05   Doplnění DPPO exportu do XML o pomocne struktury pro katuj
1.04   Oprava kontroly DPFO výkaz, aktiva proti pasivům
1.03   Doplnění exportu DPPO 18 o kontrolu kategorie UJ
1.02   Doplnění exportu DPFO B 18
1.01   Doplnění exportu DPFO B 18
1.00   Pro program 3.12
Export pro elektronické podání - daně z příjmu (DZPO17.EXP) 1.078 15.11.2019
1.078   Technický změna
1.077   Kontrola přiložených výkazů PDW proti nastavené vyhlášce ve formuláři DPPO
1.076   Technická změna
1.075   Oprava exportu specializovaneho UzP
1.074   Export informace o sestaviteli do interní pomocné věty
1.073   Export informace o sestaviteli do interní pomocné věty
1.072   DPFOA 18
1.071   Uprava exportu DPFOB za rok 2018
Export pro elektronické podání - daně z příjmu (DZPO17.EXP) 1.077 10.07.2019
1.078   Technický změna
1.077   Kontrola přiložených výkazů PDW proti nastavené vyhlášce ve formuláři DPPO
1.076   Technická změna
1.075   Oprava exportu specializovaneho UzP
1.074   Export informace o sestaviteli do interní pomocné věty
1.073   Export informace o sestaviteli do interní pomocné věty
1.072   DPFOA 18
1.071   Uprava exportu DPFOB za rok 2018
Export pro elektronické podání - daně z příjmu (DZPO16.EXP) 1.21 26.11.2019
1.21   Technická změna
1.20   Kontrola přiložených výkazů PDW proti nastavené vyhlášce ve formuláři DPPO
1.19   Technická změna
1.18   Oprava exportu specializovaneho UzP
Export pro elektronické podání - daně z příjmu (DZPO15.EXP) 1.60 26.11.2019
1.60   Technická změna
1.59   Kontrola přiložených výkazů PDW proti nastavené vyhlášce ve formuláři DPPO
1.58   Technická změna
1.57   Oprava exportu specializovaneho Uzp
Export pro elektronické podání - daně z příjmu (DZPO14.EXP) 1.36 26.11.2019
1.36   Technická změna
1.35   Technická změna
1.34   Oprava exportu specializovaného UzP
Export pro elektronické podání - daně z příjmu (DZPO13.EXP) 1.34 26.11.2019
1.34   Technická změna
1.33   Oprava exportu specializovaného UzP
Export pro elektronické podání - daně z příjmu (DZPO12.EXP) 1.25 26.11.2019
1.25   Technická změna
1.24   Oprava exportu specializovaneho UzP
Export pro elektronické podání - daně z příjmu (DZPO11.EXP) 1.25 26.11.2019
1.25   Technická změna
Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků 2014 (DSPT14) 1.03 23.09.2019
1.03   Vzor č. 4
1.025   Aktualizace minimální sazby daně
Přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků 2014 (DSPT14) 1.025 17.12.2018
1.03   Vzor č. 4
1.025   Aktualizace minimální sazby daně
(DSPOV.XDB) 3511 02.01.2019
3511   Připraveno pro verzi programu 3.12
3510   Připraveno pro verzi programu 3.12
(DSPOV.XDB) 3510 11.12.2018
3511   Připraveno pro verzi programu 3.12
3510   Připraveno pro verzi programu 3.12
Přiznání k dani z lihu 2014 (DSPOL14) 1.0092 25.11.2019
1.0092   Vzor č. 3
1.009   Vzor č. 2
(DSPOKODY.XDB) 3013 22.02.2019
3014   Aktualizace číselníku pro ekologické daně a daň z tabáku
3013   Aktualizace číselníku pro formulář dspol14.shd
(DSPOKODY.XDB) 3014 16.09.2019
3014   Aktualizace číselníku pro ekologické daně a daň z tabáku
3013   Aktualizace číselníku pro formulář dspol14.shd
Přiznání k dani ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny (DSPE14) 1.008 19.09.2019
1.008   vzor č. 2
(DSINFOTMPL.DAT) 2019.01.02 15:42 02.01.2019
2019.01.02 15:42  
2018.12.03 15:58  
(DSINFOTMPL.DAT) 2018.12.03 15:58 02.12.2018
2019.01.02 15:42  
2018.12.03 15:58  
Přiznání k dani silniční (DSIL10_I.DLL) 0.0.1.103 25.01.2019
0.0.1.103   Oprava jazykové knihovny - odhad záloh
0.0.1.102   Oprava jazykové knihovny po změně formuláře 2018/2019
Přiznání k dani silniční (DSIL10) 1.1702 01.02.2019
1.1702   Technicka změna
1.1701   QR kód pro doplatek
1.1700   Pro rok 2018 celý osobní vozidlo na el. pohon
Filtry silniční daň od 2001 (DSIL01.TRF) 3.03 01.02.2019
3.03   Oprava převodu Dsil z předběžné na řádnou
3.02   Zálohy - příkaz
3.01   Oprava předvýpočtu záloh ve formuláři pokud vozidlo ukončeno v prosinci
3.00   Plnění dat z formuláře daně silniční 2019
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (DPPOZTRATY.PROG) 0.15 09.01.2019
0.15   Povolen rok 2018
FDF vzory dokumentů (DPPO2018SK_PRILOHA2.PDF) 2018.01.09 13:55 18.01.2019
2018.01.09 13:55   pdf podklad pro fdf tisk 2018
FDF vzory dokumentů (DPPO2018SK_PRILOHA1.PDF) 2019.01.15 16:18 18.01.2019
2019.01.15 16:18   pdf podklad pro fdf tisk 2018
FDF vzory dokumentů (DPPO2018SK.PDF) 2019.01.15 16:18 18.01.2019
2019.01.15 16:18   pdf podklad pro fdf tisk 2018
FDF vzory dokumentů (DPPO2018_POTVRDENIE.PDF) 2019.01.15 16:18 18.01.2019
2019.01.15 16:18   pdf podklad pro fdf tisk 2018
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (DPPO18SK_I.DLL) 0.0.0.2 01.04.2019
0.0.0.2   Upravena AJ
0.0.0.1   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (DPPO18SK) 1.006 01.04.2019
1.006   Upravena angličtina
1.005   Přidáno pomocné políčko do tabulky I.
1.004   Licencia iba v prípade hospodárskeho roka
1.003   Aktivita součtových řádků
1.002   Změna sčítání prázdných řádků v tabulce K
1.001   Korekce AJ
1.000   Vytvorené pre TaxEdit 3.12
Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. Přílohy - anglická verze,DLL (DPPO18_I.DLL) 0.0.0.3 22.02.2019
0.0.0.3   Pro šablonu ver 1.003
0.0.0.2   Pro šablonu ver 1.002
0.0.0.1   Pro šablonu ver 1.001
0.0.0.0   Verze pro taxEdit 3.12
Filtry z přiznání PO (DPPO18.TRF) 1.03 17.05.2019
1.03   Epo kontrola přílohy spojené osoby, doplnění kontroly ZDO pokud typ ZDO je A
1.02   Doplnění kontrol pro kategorii učetní jednotky
1.01   Doplnění kontrol pro kategorii učetní jednotky
1.00   Pro program 3.12
Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy (DPPO18) 1.009 17.09.2019
1.009   Oprava v Příloze pro investiční pobídky nominální vs čistá hodnota
1.007   Zaktivnění řádku 150 vždy, i když je v něm nula
1.006   Výpočet ř. 50/150 bez účetních odpisů nesmí ani dočasně ovlivnit max. uplatnitelnou ztrátu
1.005   Oprava statiku s velikostí uč.jednotky v tabulce K
1.004   Povolena editace sazby daně pro kód 6 DAP
1.003   Nová jazyková knihovna - AJ
1.002   Pole pro historii v tabulkce K
1.001   Pole pro Aktiva v tabulkce K
1.000   Pro program 3.12
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (DPPO17SK_I.DLL) 0.0.0.2 22.01.2019
0.0.0.2   Korekce AJ
0.0.0.1   Vytvořeno pro TaxEdit 3.11
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (DPPO17SK_I.DLL) 0.0.0.1 21.12.2018
0.0.0.2   Korekce AJ
0.0.0.1   Vytvořeno pro TaxEdit 3.11
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (DPPO17SK) 1.009 31.01.2019
1.009   Aktivita součtových řádků
1.008   Korekce AJ
1.007   Překlad formuláře do AJ
Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (DPPO17SK) 1.007 21.12.2018
1.009   Aktivita součtových řádků
1.008   Korekce AJ
1.007   Překlad formuláře do AJ
Filtry z přiznání PO (DPPO17.TRF) 1.08 17.05.2019
1.08   EPO kontrola spojené osoby, přenos tabulky FC filtrem na příští období
1.07   Přenos historie obratu a zaměstnanců do historie pro kategorii ÚJ
1.06   Změny pro rok 2019
1.05   Změny pro rok 2019
Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy (DPPO17) 1.011 17.09.2019
1.011   Oprava v Příloze pro investiční pobídky nominální vs čistá hodnota
1.010   Oprava na Příloze č.2 II. Oddílu
1.009   Datum u QR kódu placení
1.008   Tisk záloh u dodatečného jinak
1.007   Tisk záloh u dodatečného jinak
Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy (DPPO17) 1.007 08.01.2019
1.011   Oprava v Příloze pro investiční pobídky nominální vs čistá hodnota
1.010   Oprava na Příloze č.2 II. Oddílu
1.009   Datum u QR kódu placení
1.008   Tisk záloh u dodatečného jinak
1.007   Tisk záloh u dodatečného jinak
Filtry z přiznání PO (DPPO16.TRF) 1.014 09.01.2019
1.014   Technicka změna
Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy (DPPO16) 1.016 25.02.2019
1.016   Oprava na Příloze č. 2 II. Oddílu
1.015   Sjednocení se vrzemi 2017,2018 oprava v investičních pobídkách, QR, export důvodů při zvýšení daně...
Filtry z přiznání PO (DPPO15.TRF) 1.017 09.01.2019
1.017   Technicka změna
Přiznání k dani z příjmů právnických osob, vč. přílohy (DPPO15) 1.0188 25.02.2019
1.0188   Oprava na Příloze č. 2 II. Oddílu
Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO14.CHM) 2019.03.26 15:18 26.03.2019
2019.03.26 15:18   Technická změna verze
2019.02.08 14:37   Vysvětlení ke kategorii ÚJ s historií
2019.01.28 16:52   Vysvětlení ke kategorii ÚJ
2019.01.02 10:34   Přidáno poučení DPPO 2018
Filtry DPH a SD (DPHS10.TRF) 1.98 23.04.2019
1.98   Vzor DPH 21
1.96   Vypořádání DPH 2018
Filtry DPH a SD (DPHS06.TRF) 1.42 15.02.2019
1.42   Doplnění filtru pro rok 2019
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (DPHMF.PROG) 0.09 13.06.2019
0.09   Povoleno DPH pomocné součtové vypořádání 2019
0.08   Technická změna
0.07   Technická změna
Kontrolný výkaz k DPH (DPHKV16SK) 1.107 13.03.2019
1.107   Možnost tlače sumára na str. 1
1.106   Pro rok 2019
Jazyková knihovna pro přiznání k DPH (DPHKH16_I.DLL) 0.0.0.7 30.09.2019
0.0.0.7   Oprava tab. A4 B2 ohledně změny ZDPH
0.0.0.6   Oprava jazykové knihovny vzhledem ke změnám textů ve formuláři
Přiznání k dani z přidané hodnoty (DPHKH16) 1.0434 30.09.2019
1.0434   Oprava tabulek A4 a B2 ohledně změny ZDPH
1.0433   Úpravy vzhledem ke změnám od 4/2019
1.0432   Na rok 2019
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (DPHKH.PROG) 0.67 30.09.2019
0.67   Oprava načetení KH tab. A4 a B2 ohledně změny ZDPH
0.66   Oprava importu DPH ř.52 odpočet
0.65   Ošetření rozdlílných koeficientů v ř. 52 DAP DPH
0.64   Ošetření rozdlílných koeficientů v ř. 52 DAP DPH
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (DPHKH.PROG) 0.66 22.02.2019
0.67   Oprava načetení KH tab. A4 a B2 ohledně změny ZDPH
0.66   Oprava importu DPH ř.52 odpočet
0.65   Ošetření rozdlílných koeficientů v ř. 52 DAP DPH
0.64   Ošetření rozdlílných koeficientů v ř. 52 DAP DPH
Vrácení DPH v rámc EU (DPHEUVRA) 1.033 05.09.2019
1.033   Inicializační hodnota v poli zástupce se nyní správně natahuje z polí Uživatele nikoli poplatnika
Tlačivá k dani z pridanej hodnoty (DPHEU12SK) 1.1016 11.01.2019
1.1016   Pro rok 2019
Jazyková knihovna pro přiznání k DPH (DPH15_I.DLL) 0.0.0.5 18.04.2019
0.0.0.5   Vzor č. 21 od 2019/04
Přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH15) 1.0069 18.04.2019
1.0069   Vzor č. 21 od 2019/04
1.0068   Na rok 2019
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH13.CHM) 2019.10.02 12:29 02.10.2019
2019.10.02 12:29   Aktualizace pokynů ke KV vzhledem ke změně struktury od října 2019
2019.04.18 16:49   Pokyny k DAP DPH vzor 17
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (DPH.EXP) 2.59 18.11.2019
2.59   Technická změna
2.58   Oprava tabulek A4 a B2 ohledně změny ZDPH
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst.9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů k Přiznání k DPFO (DPFOZAHR08) 1.053 04.03.2019
1.053   Povoleny další roky
FDF vzory dokumentů (DPFOB2018SK_PRILOHA1.PDF) 2019.01.14 08:50 18.01.2019
2019.01.14 08:50   pdf podklad pro fdf tisk 2018
FDF vzory dokumentů (DPFOB2018SK.PDF) 2019.01.18 10:54 18.01.2019
2019.01.18 10:54   pdf podklad pro fdf tisk 2018
FDF vzory dokumentů (DPFOB2018_POTVRDENIE.PDF) 2019.01.14 08:49 18.01.2019
2019.01.14 08:49   pdf podklad pro fdf tisk 2018
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb tyb B (DPFOB18SK) 1.007 13.03.2019
1.007   Oprava plněná zástpce, skoksy ručičkou do Prílohy a zpet, zmeny v DDP
1.006   Oprava ř. 97
1.005   Dańový bonus na úroky, r. 113
1.004   Úprava pravidel při tisk strany 23
1.003   Poukázanie 2 - 3 % z r. 131
1.002   Mesiace manželky až po zadaní uplatňujem...
1.001   Drobné úpravy
1.000   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
FDF vzory dokumentů (DPFOA2018SK.PDF) 2019.01.18 12:40 18.01.2019
2019.01.18 12:40   pdf podklad pro fdf tisk 2018
FDF vzory dokumentů (DPFOA2018_POTVRDENIE.PDF) 2019.01.18 12:40 18.01.2019
2019.01.18 12:40   pdf podklad pro fdf tisk 2018
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb tyb A (DPFOA18SK) 1.004 08.03.2019
1.004   Daňový bonus na úroky
1.003   Mesiace manželky až po zadaní uplatňujem...
1.002   Drobné úpravy
1.001   Úpravy
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ze záviské činnosti na území ČR (DPFOA17) 1.008 22.03.2019
1.008   Volitelné přednaplňování pojistného
1.007   Propočet i u více než 4 dětí.
1.006   Zapisuje dle roku, nikoli dle tiskopisu
1.005   DPFOA za rok 2018
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ze záviské činnosti na území ČR (DPFOA16) 1.014 13.03.2019
1.014   Propočet i u více než 4 dětí.
Jazyková knihovna pro přiznání k DPFO (DPFO18_I.DLL) 0.0.0.3 28.01.2019
0.0.0.2   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
0.0.0.1   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
0.0.0.3   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
0.0.0.0   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
Filtry z přiznání FO (DPFO18.TRF) 1.07 16.04.2019
1.07   Kontrolni filtr, oprava chybného hlášení validace IBAN pokud se nejedná o CZ/SK
1.06   Hlášení o nesouladu 87a zmírněno
1.05   Přenos pole z DODAP do SSZ
1.04   Filtr DPFO B do A, oprava nastavení ZDO
1.03   Filtr DPFO B do A, oprava nastavení ZDO
1.02   EET trojstavově
1.01   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
1.00   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob typ B (DPFO18) 1.011 29.04.2019
1.011   ř. 82 se při EPO navzdory Poučení neproškrtává
1.010   ř. 75 bonis odemknut při souběhu nízkých příjjmů
1.009   Oprava QR kódu placení
1.008   Grafická úprava v tab. č. 1
1.007   Volitelnéí přednaplňování pojistného
1.006   Úprava něterých varování ve žlutých polích (sražená daň, výdaje §9...)
1.005   Změna písma v rozpisu §6 zamezeno tisku názvů neaktivních E-příloh
1.004   Falešné hlášení k příjmům na zvýhodnění
1.003   Jazyková knihovna
1.002   Jazyková knihovna
1.001   Posun QR kodu záloh při otevření PDW
1.000   Vytvořeno pro TaxEdit 3.12
Filtry z přiznání FO (DPFO17.TRF) 1.18 28.02.2019
1.18   Přenos pole z DODAP do SSZ
1.17   Upravena kontrola věku dětí v DPFOA
1.16   EET trojstavově
1.15   Dodatečné 2017 změna
1.14   Pženosy do 2018, dodatečné
1.13   Pženosy do 2018, dodatečné
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob typ B (DPFO17) 1.013 02.02.2019
1.013   Oprava paušálů a §35ca
1.012   Posun QR kodu záloh při otevření PDW
1.011   Změny v dodatečnéíém DAP
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob typ B (DPFO14.CHM) 2019.03.25 17:07 25.03.2019
2019.03.25 17:07   DPFO 2018 vysvětlivky
2019.03.22 16:53   DPFO 2018
2019.01.08 16:22   DPFO 2018
Filtry z přiznání PO (DP05SK.TRF) 1.302 18.01.2019
1.302   Filtry na DPPO18
1.301   technická změna
1.300   Kontrolní filtr DPFOA 18
Přiznání k dani z nemovitostí (DNEMB16) 1.0104 14.11.2019
1.0104   Osvobozená výměra - pro verzi 102
1.0102   Grafika, vzorce
1.0101   Technická změna šablony
1.0099   Dílčí DAP se po tisku nechová jeko změněné
1.0098   Změna barvy textu na dyn. Blocích, při volbě "odebrat celý list"
1.0097   Odskoky do Poučení dle roku
1.0096   Povolen rok 2019
Přiznání k dani z nemovitostí (DNEMB16) 1.0102 14.06.2019
1.0104   Osvobozená výměra - pro verzi 102
1.0102   Grafika, vzorce
1.0101   Technická změna šablony
1.0099   Dílčí DAP se po tisku nechová jeko změněné
1.0098   Změna barvy textu na dyn. Blocích, při volbě "odebrat celý list"
1.0097   Odskoky do Poučení dle roku
1.0096   Povolen rok 2019
Export pro elektronické podání - daň z nemovitostí (DNEM.EXP) 1.613 10.05.2019
1.613   Oprava exportu specializovaneho UzP
Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (DNABNEM19) 1.002 14.08.2019
1.002   Oprava textu v příloze 2C
1.001   Aktivita prvků přílohy P2A
1.000   Založeno pro rok 2019
Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (DNABNEM16) 1.003 02.01.2019
1.003   Doplnění formuláře pro možnost exportu dat do kartotéky nemov.
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (DK_ARCHIV.PROG) 0.08 09.12.2019
0.08   Technická změna
0.07   Technická změna
0.061   Technická změna
0.06   Technická změna
0.05   Technická změna
0.04   Doplnění progresu zpracování, začlenění importu do nabidky programu Databáze/Dokumenty
0.03   Doplnění progresu zpracování, začlenění importu do nabidky programu Databáze/Dokumenty
0.02   Vytvořeno pro TaxEdit 3.13
0.01   Vytvořeno pro TaxEdit 3.13
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (DICFUNKCE.PROG) 0.15 17.07.2019
0.15   Oprava URL pro dohledání CZ DIČ na portále MFČR
Prototypy konfiguračních souborů (DEFSHDS.INI) 6.081 22.01.2019
Nebyly nalezeny žádné položky. Zkuste prosím starší datum nebo jinak zmírněte vyhledávací podmínky.

Prototypy konfiguračních souborů (DEFSHDS.INI) 6.074 09.01.2019
Nebyly nalezeny žádné položky. Zkuste prosím starší datum nebo jinak zmírněte vyhledávací podmínky.

Prototypy konfiguračních souborů (DEFCOMP.INI) 3.43 11.01.2019
3.43   Sloupec NeOS
3.42   Sloupec NeOS
3.41   Nové sloupce v Není obchodní jednotka
Prototypy konfiguračních souborů (DEFCOMP.INI) 3.42 11.01.2019
3.43   Sloupec NeOS
3.42   Sloupec NeOS
3.41   Nové sloupce v Není obchodní jednotka
Prototypy konfiguračních souborů (DEFAULT.INI) 3.048 18.03.2019
3.048   TaxEdit 3.12.0.102 D.I.S
Filtry pro kartotéky (DBSETUP.INI) 1.79 09.12.2019
1.79   Střediska a Koncepty DS
1.78   Změna FU poplatníka jeho přetažením v sestavě Poplatníci dle FU
1.77   Oprava filtru files.roky
1.76   Nacti z ARES, doplnění zpracování výsledku, pokud FO ale registry mají záznam pouze v Obchodním jménu nikoli Jmeno/Příjmení
1.75   Oprava filtrů Datové zrávy negativně
1.74   Oprava filtrů : Aktuální dva /tři roky
1.73   Změna/doplnění filtrů pro období 2018/2019
Filtry pro kartotéky (DBSETUP.INI) 1.78 12.06.2019
1.79   Střediska a Koncepty DS
1.78   Změna FU poplatníka jeho přetažením v sestavě Poplatníci dle FU
1.77   Oprava filtru files.roky
1.76   Nacti z ARES, doplnění zpracování výsledku, pokud FO ale registry mají záznam pouze v Obchodním jménu nikoli Jmeno/Příjmení
1.75   Oprava filtrů Datové zrávy negativně
1.74   Oprava filtrů : Aktuální dva /tři roky
1.73   Změna/doplnění filtrů pro období 2018/2019
(CUSTOMERS.XDB) 3038 18.03.2019
3038   D.I.S
3036   Připraveno pro verzi programu 3.12
(CUSTOMERS.XDB) 3036 02.01.2019
3038   D.I.S
3036   Připraveno pro verzi programu 3.12
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (CUSTOMERIMP.PROG) 0.10 09.12.2019
0.10   technická změna
0.09   technická změna
0.08   technická změna
0.07   technická změna
0.06   Oprava načtení DIČ pokud je uveden i kod státu
0.05   Doplnění načtení vozidel
0.04   Doplnění importu bankovních účtů
0.03   Doplnění sloupcu do importu
0.02   Doplnění sloupcu do importu
(CK2011.XDB) 3017 08.01.2019
Nebyly nalezeny žádné položky. Zkuste prosím starší datum nebo jinak zmírněte vyhledávací podmínky.

Výkazy - nevýdělečné organizace (CFFNEV16) 1.010 14.02.2019
1.010   Povolen rok 2019 jako začátek období
Knihovny pro účetní výkazy. (CFF18_I.DLL) 0.0.0.9 13.05.2019
0.0.0.9   Oprava NJ ř. E.3.
0.0.0.8   Upraveno ve výsledovce
0.0.0.7   Upraveno
0.0.0.6   Upraven překlad vzhledem ke změně šablony
0.0.0.5   Oprava NJ ve VZZ
0.0.0.4   Oprava překladu do NJ
0.0.0.3   Oprava překladu do NJ
Výkazy v plném rozsahu (CFF18) 1.010 27.03.2019
1.010   V mikro rozsahu C.III Pasiva blokace
1.009   Upraven text s odkazem na číslo vyhlášky
1.008   Rozsah dle KATUJ
Knihovny pro účetní výkazy. (CFF16_I.DLL) 0.0.1.2 13.02.2019
0.0.1.2   Opravy NJ ve VZZ
0.0.1.1   Opravy překladu do NJ
0.0.1.0   Opravy překladu do NJ
Výkazy v plném rozsahu (CFF16) 1.030 09.01.2019
1.030   Rozsah dle KATUJ
Filtry pro Výkazy (CF13.TRF) 1.60 10.05.2019
1.60   Filtr na příští období přenáší udaje v podpisovém razítku
1.59   Vylepšení kontrol ve výkazech 2016-2018
1.58   Filtr na další období pro CFF16 na CFF18 opraven přenos ř. 20 v pasivech
1.57   Další období pro CFFNEV16 rpo rok 2018/2019
1.56   Oprava problému GoTo(AKTID)
1.55   Oprava problému GoTo(AKTID)
1.54   Meziroční nastavení KATUJ
(BANCR.XDB) 3013 17.05.2019
3014   doplneno k datu 1.9.2019 podle verze ciselniku 204
3013   doplneno k datu 1.5.2019 podle verze ciselniku 200
3012   doplneno k datu 1.2.2019 podle verze ciselniku 197
(BANCR.XDB) 3012 20.02.2019
3014   doplneno k datu 1.9.2019 podle verze ciselniku 204
3013   doplneno k datu 1.5.2019 podle verze ciselniku 200
3012   doplneno k datu 1.2.2019 podle verze ciselniku 197
(BANCR.XDB) 3014 16.09.2019
3014   doplneno k datu 1.9.2019 podle verze ciselniku 204
3013   doplneno k datu 1.5.2019 podle verze ciselniku 200
3012   doplneno k datu 1.2.2019 podle verze ciselniku 197
Export pro elektronické podání - daň z přidané hodnoty (AUTAIMP.PROG) 0.04 09.12.2019
0.04   technická změna
0.03   technická změna
0.02   technická změna
0.01   založeno pro program TaxEdit 3.2.0.102